Záruky

Prehľad našich záručných produktov

Záruka výrobcu

Na nové vozidlá, príslušenstvo a originálne dielce poskytujeme záruky podľa platných záručných podmienok.

Chcem vedieť viac

Predĺžená záruka

Kúpou vozidla s predĺženou zárukou získate istotu, že vám nevzniknú nepredvídateľné náklady na opravu automobilu.

Chcem vedieť viac

Garancia mobility

V prípade poruchy vozidla vám sprostredkujeme príchod servisného vozidla, odtiahnutie alebo náhradné vozidlo.

Chcem vedieť viac

Garancia mobility Premium

Prémiová starostlivosť a garancia vašej mobility.

Chcem vedieť viac

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. vás týmto upozorňuje, že starostlivosť o vaše vozidlo má byť vykonávaná odborným a výrobcom predpísaným spôsobom. Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. si vám dovoľuje pripomenúť, že záruka poskytovaná na vozidlá ŠKODA sa v rámci trvania záručnej doby, resp. predĺženej záruky, vzťahuje na všetky vozidlá ŠKODA, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je odborným a výrobcom predpísaným spôsobom oprava, údržba, resp. servisná prehliadka vykonávaná u autorizovaných servisných partnerov ŠKODA alebo v iných servisoch.

Autorizovaní partneri ŠKODA však budú, žiaľ, musieť odmietnuť reklamáciu v záručnej dobe, resp. predĺženej záruke, ak by táto reklamácia opodstatnene súvisela so zlyhaním na strane neautorizovaného servisu, ktorý pri konkrétnom servisnom úkone nepostupoval správne alebo použil náhradné diely nedostatočnej kvality. ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. je schopná garantovať kvalitu servisu iba u autorizovaných servisných partnerov ŠKODA.