ŠKODA Originálne výmenné dielce

ŠKODA Originálne výmenné dielce

Viete, že môžete využiť všetky výhody nového Originálneho dielca za cenu až o 55% nižšiu a zároveň šetriť životné prostredie?

Celý proces továrenskej renovácie dielcov je neustále pod kontrolou kvality, a preto majú ŠKODA Originálne výmenné dielce rovnaké kvalitatívne parametre ako dielce nové. To je tiež dôvod, prečo na originálne výmenné dielce poskytujeme dvojročnú záruku. Cenové zvýhodnenie ŠKODA Originálnych výmenných dielcov sa oproti novým dielcom pohybuje v rozmedzí od 18 do 55%.

Do sortimentu ŠKODA Originálnych výmenných dielcov patria:

 • prevodovky
 • motory, hlavy motorov
 • spojkové lamely a prítlačné kotúče
 • vstrekovacie čerpadlá, trysky
 • štartéry
 • alternátory
 • kĺbové hriadele
 • sada vonkajšieho kĺbu
 • strmene kotúčových bŕzd
 • vodné čerpadlá
 • turbodúchadlá
 • katalyzátory
 • merače hmotnosti vzduchu a ďalšie dielce

Myslíme na životné prostredie!

Program ŠKODA Originálnych výmenných dielcov ponúka továrensky renovované dielce. Počas tejto renovácie je každý dielec detailne rozobraný, vyčistený, premeraný a skontrolovaný. Jednotlivé súčiastky sú potom odborne renovované alebo nahradené úplne novými. Vďaka vysokému podielu druhotného využitia vrátených dielcov je životné prostredie v oveľa menšej miere zaťažované odpadom, a zároveň nedochádza k plytvaniu energiou a produkčnou kapacitou.